SĀKUMS

Ir likumi ir taisnība,

nav likumu nav taisnības,

Ir strīdi nav taisnības,

nav strīdu ir taisnība,

Ir likumi ir strīdi,

bet mēs meklējam taisnību… (AA)

Kā paredz LR Satversmes 90.pants – Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Mūsu pienākums ir Jums šīs tiesības darīt zināmas, saprotami izskaidrot un profesionāli tās aizstāvēt.

Lai arī pastāv viedoklis, cik juristu tik viedokļi, tomēr beigās ir viens spriedums.

LR Satversmes 92.pants – ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.

LR Civillikuma 1635.p. Katrs tiesību aizskārums, tas ir, katra par sevi neatļauta darbība, kuras rezultātā nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), dod tiesību cietušajam prasīt apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var vainot.