Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi

Ministru kabineta noteikumi Nr.1096
Rīgā 2010.gada 30.novembrī (prot. Nr.69 71.§)
Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros un minimālo stundas tarifa likmi.
2. Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 200 latu. Minimālā stundas tarifa likme ir 1,189
lati.
3. Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu.
4. Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35
stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu.
5. Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem
nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba
stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību
starp aprēķināto darba algu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
6. Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas
mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par šo noteikumu 2.punktā minēto
minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un šo noteikumu
2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
7. Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka
par šo noteikumu 2.punktā noteikto minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo
izpeļņu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumus Nr.791 “Noteikumi par
minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 150.nr.).
9. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: